I nadále nesouhlasíme se záměrem výstavby Kauflandu v Bohnicích

I nadále nesouhlasíme se záměrem výstavby Kauflandu v Bohnicích

I nadále nesouhlasíme se záměrem výstavby Kauflandu v Bohnicích. A to i přes to, že magistrátní odbor ochrany prostředí vydal rozhodnutí, ve kterém píše, že záměr výstavby nového obchodního domu, investora JTH Group “nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto nepodléhá posouzení vlivů podle zákona”.

“Jsme opačného názoru — tento záměr může trvale negativně poškodit okolí ulic K Pazderkám a Lodžská. Prověříme, zda byly dodrženy zákonné podmínky pro nepožadování EIA. Jedním z nich je například i stanovený limit pro nově zastavěnou plochu.”

MČ Praha 8 se proti tomuto usnesení v zákonné lhůtě odvolala. Investor potřebuje koupit jeden městský pozemek, aby bylo možné objekt zásobovat. Na komisi pro územní rozvoj byla shoda na tom, že nedoporučujeme tento pozemek prodat.

Podtrženo sečteno, Kaufland v Bohnicích nechceme.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články