Wagenknecht: Záměr výstavby OD Kaufland považuji za nepřijatelný

Wagenknecht: Záměr výstavby OD Kaufland považuji za nepřijatelný

V pondělí byl poslední den pro zaslání odvolání proti výstavbě OD Kaufland v pražských Bohnicích. Stejně jako na začátku roku jsem i nyní zaslal své nesouhlasné stanovisko s výstavbou hypermarketu v sousedství přírodního parku Draháň-Troja a Botanické zahrady. Poděkování patří především iniciativě Proti plotu, která celý případ pečlivě sleduje, připravila podklady pro odvolání a hlavně uhlídala termín.

Po 5 měsících bylo zveřejněno rozhodnutí EIA. V něm Odbor životního prostředí MHMP neakceptoval téměř žádnou ze 1 765 připomínek, obdržených od občanů, Magistrátu hl. m. Prahy, MČ Troja a MČ Praha 8 a rozhodl, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a „nepodléhá dalšímu posuzování dle zákona“ Úřad při zpracování evidentně vycházel pouze z podkladů oznamovatele.

Rozhodnutí s odvolací lhůtou bylo navíc vydáno na začátku prázdnin, kdy většina lidí odjíždí na dovolenou, před víkendem, před státními svátky a souběžně s připomínkováním Metropolitního plánu. Takové načasování je přinejmenším zvláštní.

Záměr výstavby OD Kaufland považuji za nepřijatelný, jelikož zvýší zatížení této lokality automobilovou dopravou a výstavba by zasáhla do významných lokalit. Stávající obchodní síť je zde navíc dostatečná. Výstavbu vnímám jako nadřazení podnikatelského záměru investora nad veřejným zájmem. Tato lokalita by měla především sloužit občanům, ke klidnému bydlení s dostatkem zeleně.

Již v roce 2018 se podařilo dostat projekt do koše. Věřím, že se nám to podaří i tentokrát.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články