Jaký je K-Index naší městské části?

16. 09. 2020
Jaký je K-Index naší městské části?

Hlídač státu pomocí K-indexu nově hodnotí transparentnost hospodaření tisícovky úřadů a veřejných firem. K-index je indexem korupčního rizika.

Index korupčního rizika vznikl na základě veřejně dostupných dat z registru smluv, které Hlídač státu shromažďuje a analyzuje. Každá dostatečně velká státní instituce (tedy taková, jež má v registru smluv alespoň 60 smluv se soukromými firmami, anebo je obrat těchto smluv vyšší než 48 milionů korun za kalendářní rok) obdržela na základě analýz a výpočtů výsledné hodnocení na škále A (nejlepší) až F (nejhorší).

“Vychází z hodnocení deseti parametrů, na základě kterých je možné odhalit rizikové chování instituce. Patří mezi ně například podíl smluv se skrytou cenou, podíl smluv se zásadním nedostatkem či koncentrace dodavatelů u velkých zakázek. Čím je koncentrace dodavatelů nižší, tím pro organizaci lépe. Znamená to totiž, že žádný z dodavatelů nedostává podezřele mnoho zakázek,” řekl pro Ekonomický deník Michal Bláha, ředitel organizace Hlídač státu. Mezi další sledovaná kritéria patří také například podíl smluv uzavřených o víkendu, smluv s nově založenými firmami, podíl smluv obcházejících limit pro veřejné zakázky nebo podíl smluv uzavřených s firmami sponzorující politické strany. Výsledná hodnota K-indexu je stanovena dle pevně dané metodiky (k dispozici na www.hlidacstatu.cz/k-index).

Nástroj slouží nejen k odhalení možného netransparentního jednání institucí, ale rovněž k celkovému porovnání chování jednotlivých úřadů a institucí. K-index poskytuje managementu státní a veřejné správy zpětnou vazbu a datově podloženou informaci, která má v ideálním případě vést k sebereflexi, případně ke zlepšení hospodaření jejich organizací. Díky indexu korupčního rizika může nyní stát i občané u každé instituce posoudit, zda jedná hospodárně a bez rizikových faktorů. “Nástroje v boji proti korupci jsou na úrovni státu prevence a represe, na úrovni občana pak veřejná kontrola a tlak na politiky. V obou rovinách je enormně důležitá osvěta. Hlídač státu nyní díky K-indexu pomůže jak státu, tak občanům,” věří zakladatel Hlídače státu Michal Bláha.

A jak dopadla naše městská část? Nejsme na tom úplně nejhůře, ale vždy je co zlepšovat! Kdyby se známkovalo jako ve škole, bylo by to za tři. Městská část Praha 8 skončila na 13. místě. Podívejte se.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články