Co všechno zkontroloval kontrolní výbor za první půlrok pod pirátským vedením?

Co všechno zkontroloval kontrolní výbor za první půlrok pod pirátským vedením?

Kontrolní výbor naší městské části, jehož jsem předsedou, rozhodně nespí. Jednání máme každý měsíc a udělali jsme devět kontrol dle našeho schváleného plánu. Kromě toho jsem také u všech otevírání nabídek pro pronájmy městských bytů. Dokazuje to mimo jiné i to, že z opozice se snažím dohlížet na zajištění transparentnosti a správného hospodaření s veřejnými prostředky.

Určitě nekončíme. V příštích týdnech a měsících nás čeká třeba kontrola hospodaření za sezónu 2022-23, kontrola u vybraných příjemců grantů v oblasti volnočasových nesportovních aktivit a v oblasti kultury pro rok 2022 nebo také kontrola obsazenosti bytů v Domech s pečovatelskou službou. Samozřejmě vyrazíme i do dalších základních i mateřských škol a také do SOS Praha 8.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články