Železniční zastávka U Kříže by měla začít fungovat okolo roku 2025

Železniční zastávka U Kříže by měla začít fungovat okolo roku 2025

Městská část Praha 8 v současné době nemá na svém území žádnou železniční zastávku, to by mělo v příštích letech změnit. Nejblíže realizaci je momentálně zastávka blízko tramvajové stanice U Kříže.

Projekt železničních zastávek na území Prahy 8 existuje už několik let. Městská část si v minulosti nechala zpracovat studii na téma železničních zastávek Libni “U Kříže” a v Karlíně blízko tunelu směrem na Žižkov, zpracovateli projektu byly společnosti PRO CEDOP a UNIT architekti. Možné varianty umístění zastávek byly diskutovány i ze zástupci veřejnosti ještě v minulém volebním období, psali jsme o tom už dříve.

Územně technické studie obou navržených železničních zastávek byly schváleny Radou městské části Praha 8 usnesením č. 0296/2019 dne 5. června 2019. Studie byly projednány také v komisi pro dopravu, kde je za nás Michal Novák. My umístění železničních zastávek samozřejmě podporujeme, měli jsme to i ve svém programu.

V Praze se nachází okolo 200 km železničních tratí, které využívá stále větší počet cestujících. Železnice má na území Prahy výhodu ve své rychlosti a mnohdy dokáže obsloužit i ty oblasti, kam nevede MHD. Železniční zastávka U Kříže by měla snížit počet aut projíždějících Libní a Karlínem a usnadnit pohyb jak místním tak i těm, kteří za prací dojíždějí.

V současné době je nejblíže realizaci hlavně libeňské zastávka “U Kříže”.

“Nejen pro Piráty, ale i pro celou pražskou městskou radu je důležitá také architektonická soutěž, protože plánovaná nová libeňská železniční zastávka může být velkým impulsem k tomu, aby se výrazně zlepšila celá oblast a nejbližší okolí. Magistrát o tom jedná se Správou železnice,“ říká předseda místního sdružení Pirátů na Praze 8 Martin Štěrba.

Podle vyjádření Václava Brejšky z kanceláře náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra to vypadá, že by libeňská zastávka mohla být v provozu okolo roku 2025, ještě letos by se měly rozběhnout všechny přípravné práce.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články