V CAMPu se bude diskutovat o dostupném bydlení na Praze 8

05. 05. 2021
V CAMPu se bude diskutovat o dostupném bydlení na Praze 8

Městská část Praha 8 eviduje v současné době víc než 100 000 stálých obyvatel, a toto číslo se bude i kvůli nové zástavbě v Karlíně, na Červené Báni, v Čimících a na dalších místech zvyšovat.

Jak vytvořit dobré podmínky pro život celých rodin? Jak jim nabídnout finančně dostupné a kvalitní bydlení a vybavenost? Kam se má ubírat bytová výstavba? Jaké možnosti má samospráva a jaké nástroje má využít?

Všem těmto otázkám se bude věnovat panelová diskuse o dostupném bydlení, kterou pořádá městská část Praha 8 ve spolupráci, Magistrátem hlavního města Prahy a Centrem pro architektury a městské plánování (CAMP). Se zástupci městské části, magistrátu, bytových družstev, bankovního sektoru a dalšími odborníky budou diskutovat radní hlavního města Prahy pro legislativu Hana Kordová Marvanová (STAN) a radní MČ Praha 8 pro majetek a strategický rozvoj Tomáš Hřebík (STAN).

Akce se uskuteční ve čtvrtek 6. dubna 20221 od 16 hodin on-line. Stream můžete sledovat na webu campuj.online. Dotazy můžete klást pomocí aplikace Sli.do pod heslem #praha8.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články