Veronika Šiftová: Násilí na ženách je neakceptovatelné

Veronika Šiftová: Násilí na ženách je neakceptovatelné

Nebudeme zavírat oči před agresivitou páchanou na ženách, které se nemohou adekvátně bránit. Kamarádka dostala včera “pořádnou nakládačku” jen proto, že odmítla trávit víkend s novým přítelem, takže ji dal dvě pořádné facky! Přece z něj nebude dělat koště! Proto jsem ji odvezla do nemocnice, kde jsme tři hodiny čekali, aby ji udělali cétéčko a poslali domů.

Opatření EU k ukončení násilí na ženách

Evropská unie (EU) a její členské státy se aktivně angažují v prevenci a potírání násilí páchaného na ženách a dívkách, stejně jako v ochraně obětí a postihu pachatelů. Na těchto opatřeních spolupracují s cílem dosáhnout genderové rovnosti a zastavit toto porušování lidských práv. Následující témata jsou důležitou součástí tohoto úsilí.

Genderově podmíněné násilí: fakta a čísla

Násilí páchané na ženách je celosvětově jednou z nejčastějších forem porušování lidských práv. Tento problém nešetří ani země EU. Třetina žen v EU bohužel zažila fyzické nebo sexuální násilí, přičemž většinou jsou pachatelem jejich partneři. Jedna z každých dvaceti žen uvádí, že byla znásilněna. Během pandemie COVID-19 došlo ke značnému nárůstu fyzického a emocionálního násilí na ženách. V některých zemích se počet hovorů na linky pomoci pro oběti domácího násilí zvýšil až pětinásobně. Násilí na internetu, zejména vůči mladým ženám a ženám ve veřejném životě, například novinářkám a političkám, také roste.

Ženy jsou vystaveny násilí i na pracovišti, kdy přibližně třetina žen, které se v EU setkaly se sexuálním obtěžováním, to zažilo právě v zaměstnání.

Nová pravidla pro potírání násilí na ženách

Aktuálně neexistuje v EU konkrétní právní předpis zaměřený na násilí vůči ženám a domácímu násilí. Nicméně některé směrnice a nařízení EU se touto otázkou zabývají, zejména v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech, rovnosti žen a mužů a azylové politiky. Například směrnice EU zavádí minimální pravidla pro práva a ochranu obětí trestné činnosti, zajišťuje respektování práv obětí genderově podmíněného násilí ve všech fázích trest.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články