Na Palmovce vyroste nový bytový dům, nabídne 50 městských bytů

Na Palmovce vyroste nový bytový dům, nabídne 50 městských bytů

Rada hlavního města Prahy odsouhlasila další fázi investiční přípravy prvních projektů Pražské developerské společnosti. Očekává se, že tyto projekty přinesou celkem zhruba šest set nových bytů. Součástí těchto projektů jsou i plochy pro služby a administrativu.   

Jeden z nových domů má v příštích letech vyrůst také na Palmovce na rohu Zenklovy ulice a ulice směřující k Libeňskému mostu. Má se jednat o polyfunkční dům s 50 městskými nájemními byty a plochami pro maloobchod a administrativu.

“Město má dostatek pozemků, na kterých může projekty připravovat. Z našeho pohledu nemusíme čekat na žádnou další legislativu v oblasti bydlení – vše je věcí profesionální přípravy a je to hlavní cesta, jak může sama Praha zajistit dostupné bydlení,” říká první náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09).

“Projekty budou dále připravovány ve spolupráci s dalšími příslušnými odbory města a v souladu s dokumentem zadání investora pro městskou bytovou výstavbu, který rada města schválila v dubnu letošního roku s cílem, aby projekty byly pro město jako vlastníka dlouhodobě ekonomicky a provozně efektivní,“ dodává radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti).

“V současné době, kdy ceny bytů u developerských projektů stále rostou a stávají se pro střední třídu obyvatelstva již nedostupné, vítám tento krok ze strany Magistrátu pozitivně. Věřím, že v budoucnu budou na trhu opět dostupné byty k dlouhodobému pronájmu za přijatelné nájemné,“ říká zastupitel Prahy 8 Karel Ptáček (Piráti).

Předpokládaný další postup projektu „Palmovka - Zenklova“:

  • 09-10/2021 – vypsání otevřeného výběrového řízení na zpracovatele dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební řízení
  • 12/2021 – výběr zhotovitele projektové dokumentace pro sloučené stavební a územní řízení
  • 3/2022 - 05/2022– předběžná projednání dokumentace, stanoviska DOSS
  • 12/2023 – předpokládané vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavebním úřadem
  • 01-03/2024 – předložení stavu projektu dle ukončené Fáze 2 RHMP pro stanovení a schválení dalšího postupu zejména z hlediska určení investora výstavby a zahájení výběrového řízení na dodavatele dokumentace pro výběr dodavatele.

Palmovka - Polyfunkční dům

Kromě polyfunkčního domu na Palmovce se připravuje také bytové domy ve Vršovické ulici, v Dolních Počernicích, v ulice V Botanice a také experimentální projekt modulární bytové výstavby s až 40 městskými nájemními byty na Ládví.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články