Praha 8 slíbila, že louže se splašky odstraní. Neodstranila, tak jsme se do toho pustili sami.

Praha 8 slíbila, že louže se splašky odstraní. Neodstranila, tak jsme se do toho pustili sami.

Někteří z vás možná zaznamenali na sociálních sítích nedávnou „kauzu“ Libeňské louže a do ní vytékajících fekálií. Pokud nyní očekáváte stý a první článek, snažící se nalézt konkrétního neschopného radního či úředníka, mýlíte se. Problém je totiž podle nás někde úplně jinde.

Shrňme si obecně známá fakta:

V ul. Pivovarnická se vytváří už více než deset let obří louže s dobrými třiceti kubíky dešťové vody. Skutečný problém nastal přibližně před rokem a půl, kdy z nedalekého kanálu ve svahu nad kaluží začaly vyvěrat fekálie a obohacovat dříve neškodnou dešťovou vodu v kaluži o poněkud složitější chemické vzorce. Tím se samozřejmě situace zkomplikovala, neboť tak vzniklo nejenom širší riziko znečištění prostředí, ale také ohrožení hygienické, nemluvě o tom, že za teplejších dnů generovalo třicet kubíků naředěných fekálií puch, za který by se nemuseli stydět ani v Hongkongu. Místní zahrádkáři a starousedlíci na problém upozorňovali úřední cestou, a když se ani po roce a půl nedočkali pomoci, postěžovali si na sociálních sítích. Stanice Prima v rychlém sledu natočila dvě reportáže o radních vzájemně se obviňujících z nečinnosti, aniž by to problém posunulo k vyřešení.

Když jsme přijeli na místo a s místními prošetřili situaci, rychle nás napadlo pirátské řešení. Objednali jsme fekální vůz, obuli si holínky a alespoň nejpalčivější část problému jsme společně s místními během devadesáti minut vyřešili. Ucpaný kanál je nyní zase průchozí, splašky opět zurčí pod zemí a po přívalovém dešti ustoupil i onen příšerný puch.

Hlavní důvod, proč o tom píšeme:

Chceme poukázat na problém stávajícího systému jako takového. Kanalizaci totiž spravuje jiný subjekt než silnice a ještě jiným subjektem je vlastník pozemku, přes který fekálie tekly. Na okamžité řešení, kdy z kanálu disponenta A přes pozemek disponenta B tečou splašky do místa ve správě strany C, přičemž vzhledem k nedalekému toku Rokytky by se k celé situaci měly vyjádřit i odbory D a E, spadající pod Městskou část Praha 8, současný systém prostě nemá páky. Úřední postup totiž vyžaduje, aby se VŠICHNI zúčastnění sešli a domluvili se na společném řešení. Což se v reálném čase bohužel nepodařilo.

Zejména proto si myslíme, že nemá smysl ztrácet čas diskusemi, KDO za to může. My viníme systém. Zastaralý, neefektivní a nefunkční, kdy se kolem problému jen mluví a krouží, zatímco občan trpí. A to bychom rádi změnili. Pokud nám to dovolíte.

Více v reportáži na Primě.

Podívejte se na fotky...

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články