Zpráva z komise městské části pro obecní byty

Zpráva z komise městské části pro obecní byty

Ve středu 29. května 2019 se uskutečnilo páté zasedání komise Rady MČ Praha 8 pro obecní byty. Na něm se mimo jiné projednávaly návrhy výpovědí z nájmu bytu bez výpovědní doby, a to v případě několika osob.

Jednou z těchto osob byla seniorka starší 80 let. Naši zástupci Ivo Slávka a Mahu Opletalová ve spolupráci se zástupci Osmička žije se na základě zjištění všech okolností a intervencí postavili za tuto paní a zabránili tak její výpovědi z nájmu.

Předsedkyně komise Anna Kroutil (ANO) která do programu zasedání komise tento bod zařadila, si pravděpodobně okolnosti návrhu nezjistila nebo jí nepřišlo nevhodné se seniorkou nájem bytu ukončit.

Každopádně my budeme bojovat za to, aby se nic takového nestávalo.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články