TOP 09 a STAN s námi už nechtějí jednat o koalici

30. 10. 2018
TOP 09 a STAN s námi už nechtějí jednat o koalici

V průběhu úvodního oťukávání v rámci vyjednávání povolební koalice nám a našemu vyjednávacímu partnerovi Osmička žije zástupci TOP 09 Praha 8 a STAN Praha 8 oznámili, že s námi budou v dalším vyjednávání pokračovat. Po náhlém ukončení jednání z jejich strany a dalším týdnu vyjednávání jsme za Piráty a 8žije nabídli TOP 09 a STAN místo v koalici s účastí tří radních a jednoho uvolněného zastupitele. Na tuto nabídku jsme dostali odpověď až nyní po více jak týdnu čekání - jednání s námi ukončují s odůvodněním, že by v tomto uskupení nemohli prosazovat svůj program.

Opravdu je tomu tak? Pojďme se společně podívat na program TOP 09 a STAN uveřejněný ještě před volbami a předaný vyjednávacímu týmu Pirátů přímo z rukou jejich lídra Tomáše Tatranského z TOP 09.

Priority TOP 09 a STAN

Rozvoj dopravní infrastruktury. – Souhlasíme.

Čistá a bezpečná Praha 8. – Souhlasíme.

Odpovědné a udržitelné hospodaření s finančními prostředky. – Souhlasíme.

Základní programové priority TOP 09 a STAN

Podpoříme odpovědné, transparentní a šetrné hospodaření s finančními prostředky Prahy 8. – Souhlasíme. Sami prosazujeme transparenci jako jeden z našich hlavních bodů.

Vyhlásíme nulovou toleranci vůči korupci a klientelismu. – Souhlasíme. Bojujeme proti korupci na všech úrovních politiky.

Dostavíme páteřní dopravní komunikace, zejména vnitřní městský okruh; zahloubíme ulici V Holešovičkách. – Souhlasíme. Dne 24. 9. 2018 jsme podepsali prohlášení o podpoře zahloubení ulice V Holešovičkách jako dopravní prioritu pro nadcházející období. Toto prohlášení podepsali kromě nás i předseda strany Ivan Bartoš a (tehdy budoucí) primátor Zdeněk Hřib.

Opravíme Libeňský most, postavíme nové mosty mezi Karlínem a Holešovicemi a mezi Podhořím a Podbabou. – Souhlasíme. O opravu mostu se zasazujeme dlouhodobě.

Snížíme cenu za parkovací karty, zvýšíme počet parkovacích míst, postavíme parkovací domy a P+R parkoviště. – Souhlasíme. P+R parkoviště máme rovněž v programu.

Podpoříme MHD, vybudujeme tramvajovou trať do Dolních Chaber, přesuneme terminál pro meziměstské autobusy z Ládví do Letňan. – Souhlasíme.

Zabráníme zahušťování sídlišť; udržíme a zkultivujeme stávající zelené plochy. – Souhlasíme. I tento bod máme v programu.

Přestěhujeme úřad MČ Praha 8 do nové radnice na Palmovce, aby si občané mohli vyřizovat své úřední záležitosti komfortně na jednom místě. – Souhlasíme. Máme stejný bod v našem vlastním programu.

Prosadíme celkovou urbanistickou revitalizaci Palmovky, bez nesmyslného tunelu pod synagogou. – Souhlasíme.

Podpoříme volnočasové aktivity zavedením “multikarty” Prahy 8 s výhodami pro držitele, zejména pro rodiny s dětmi a seniory. – Jsme otevřeni k diskuzi o tomto bodu programu.

Položíme důraz na prevenci kriminality a na rozvoj nízkoprahových klubů pro děti a mládež. – Souhlasíme. Sociální politika je i dle našeho programu prioritou.

Podpoříme kvalitní školství; rozšíříme nabídku pro předškolní děti díky rozvoji dětských skupin a mikrojeslí. – Souhlasíme.

Zasadíme se o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů Prahy 8. – Souhlasíme.

Opravdu nemohou TOP 09 a STAN prosazovat svůj program s námi? Na magistrátu to evidentně jde.

Závěrem bychom rádi připomněli, že jsme ochotni v Zastupitelstvu MČ Praha 8 podpořit jakýkoliv konstruktivní návrh, se kterým se náš klub ztotožní bez ohledu na to, kdo jej navrhne. Stejně tak jsme i nadále otevřeni koaličním jednáním, ovšem bez lavírování našich potenciálních partnerů mezi zcela odlišnými a často protichůdnými pohledy na řízení Prahy 8. Piráti chtějí opravdovou změnu, ne návrat k fungování minulých radnic, včetně té poslední.

Pokud by Vás zajímal pohled našeho partnera (Osmička žije), naleznete jej na jejich facebookové stránce pod titulkem Proč nevznikla koalice Piráti-8žije-TOP09/STAN na Praze 8.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články