Je třeba, aby byla prokazatelná chyba v okrsku 8090 opravena. Vyhrál Petr Pavel, nikoliv Andrej Babiš

Je třeba, aby byla prokazatelná chyba v okrsku 8090 opravena. Vyhrál Petr Pavel, nikoliv Andrej Babiš

Odeslal jsem datovkou podnět k Nejvyššímu správnímu soudu ohledně chybného výsledku ve volebním okrsku 8090 u nás v Praze 8. Chyba vznikla zjevně neúsmyslně a nemá vliv na vítězství Petra Pavla. I přesto ale pokládám za důležité, aby prokazatelná chyba byla opravena.

V okrsku číslo 8090 došlo při zápisu výsledků voleb k záměně počtu hlasů a celkový počet hlasů uveden u Andreje Babiše ve skutečnosti odráží celkový počet hlasů, které získal Petr Pavel. Logicky tedy celkový počet hlasů uveden u Petra Pavla je ve skutečnosti počet hlasů, které získal Andrej Babiš. Tato chyba je zřejmá již pouze z pohledu na oficiální zápis a tyto výsledky se zcela vymykají všem ostatním okrskům v Praze.

Podstatné pro posouzení tohoto případu je to, že MČ Praha 8 tuto chybu přiznala a vyjádření v této věci byla prezentována článkem v Deníku N. Je zkrátka holým faktem, že k této záměně výsledků došlo.

Martin Štěrba, předseda zastupitelského klubu Pirátů v ZMČ Praha 8

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články