Je třeba konat rychle, na jaře začnou demoliční práce na Libeňském mostě

01. 02. 2024
Je třeba konat rychle, na jaře začnou demoliční práce na Libeňském mostě

Je to tady, práce na obnově konstrukce Libeňského mostu začnou už na jaře! V části soumostí na libeňské straně začne demolice stávající obloukové konstrukce, která bude nahrazena tvarovou replikou s odkazem na původní skicy architekta Janáka. Most s názvem X656 je teď totiž v havarijním stavu, což včas odhalilo jeho důkladné sledování takzvanou endoskopickou metodou.

Nadějnou vyhlídkou pro Pražany ale je, že replika této části mostu nabídne daleko lepší využití. Na místě bývalého ramena Vltavy například vznikne mezi ulicemi Štorchova a Boudníkova nové přívětivé náměstíčko v podmostí.

Celý prostor bude také daleko prostupnější, protože původní plnou klenbu oblouku nahradí na pohled vzdušněji působící klenbové pásy. Díky tomu také dojde k přímému propojení na novou občanskou vybavenost ve vestavbách okolo. Dosud se totiž jednalo o uzavřené prostory, teď se ale budou moci za velkými prosklenými vitrínami usídlit kavárny, obchůdky nebo další služby.

Co se týče tramvajové dopravy z Holešovic přes řeku, bude během tohoto měsíce obnovena až před uzavřenou část mostu, aby bylo omezení pro cestující co nejmenší.

Vizualizace Libeňského mostu


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články