Horní Libeň se snad konečně dočká supermarketu, bude součástí nového obytného komplexu

Horní Libeň se snad konečně dočká supermarketu, bude součástí nového obytného komplexu

Od 14 hodin se konalo sedmé jednání rady a bylo z velké části hlavně o materiálech, které předložil místostarosta Tomáš Hřebík. Jednalo se hlavně o majetkové převody, výměny či prodej pozemků ve správě naší městské části. Pojďme na to.

Rada souhlasila se směnou pozemků parc.č. 224/12 mezi ulicemi Vosmíkových a Zenklova za pozemky 2263 a 2265. Důvodem je výstavba nového polyfunkčního domu Vosmíkových, který připravuje společnost Ervin. Součástí tohoto domu by měl být i nový supermarket, což je jistě dobrá zpráva pro obyvatele Horní Libně. Kdy se ale začne stavět zatím jasné není, nicméně je to na dobré cestě.

Rada též souhlasila se směnou pozemků v Karlíně za celý pozemek v oblasti Košinka, nicméně v rámci tohoto usnesení je nesouhlas se zřízením nového přístupu do areálu Grabovy vily. Došlo též ke schválení bezúplatného převodu v Třeboradické ulici pod místní komunikací a rada dala souhlasné stanovisko k žádosti o směně pozemků na pracele 2243 a 2244 v Horní Libni, souhlasné stanovisko k prodeji dvou malých pozemků při ulici Švábky a souhlasné stanovisko s prodejem pozemku 1711/5 v Kobylisích při ulici Střelničná.

Praha 8 svým usnesením žádá také hlavní město Praha, aby využilo svého předkupního práva a objekt č.p. 1659 na pozemku číslo 2364/140 v Kobylisích při ulici Kyselova odkoupila. Jedná se o strategickou družbu stavby občanského vybavení, která je součástí veřejného prostoru u stanice metra Ládví.

Rada po vzájemné dohodě odvolala ředitelku organizace Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 - SOS Praha 8 Lucii Bohdanovou.

Došlo také ke schválení několika rozpočtových opatření a to hlavně v kapitolách školství, mládež a spor, kultura a vnitřní správa.

MČ Praha 8 bude mít v příštím roce 311 zaměstnanců – 305 jich bude v hlavní činnosti a 6 ve zdaňované činnosti. Oproti letošnímu roku se jedná o nárůst o 6 zaměstnanců, důvodem je vznik tří nových oddělení – dvou oddělení na odboru územního rozvoje a výstavby (vzniká oddělení správy Fondu rozvoje a oddělení projektové a realizační kanceláře) a jednoho na odboru správy majetku (vzniká oddělení energetického manažera).

Rada schválila žádost pro TSK Praha, která se týká urgentní opravy komunikací na území naší městské části. Praha 8 žádá opravit třeba ulice Podlipného, U Rokytky, V Zahradách, Na Sypkém, S.K.Neumanna, Nad Rokoskou, Čumpelíkova, Čimická a také chodníky v ulicích Čumpelíkova, Binarova, Štěpničná, Zlonínská a mnoha dalších.

A teď ještě pár rychlých informací. Oddělení interního auditu bude a kontroly městské části bude mít nového vedoucího. V dozorčí radě společnosti Centrum Palmovka bude místo Tomáše Mrázka (ODS) nově Libor Paulus (ODS). Organizace Osmá správa majetku a služeb (OSMS) má upravené stanovy – došlo k úpravě doplní živností a byla zvolena nová dozorčí rada.

Další jednání rady se uskuteční dle plánu až po novém roce.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články