Developeři se budou nově podílet na rozvoji naší městské části

Developeři se budou nově podílet na rozvoji naší městské části

Na prosincovém jednání zastupitelstva bylo i našimi hlasy schváleno usnesení, které zavádí v platnost dobrovolný příspěvek na zlepšení občanské vybavenosti při realizaci stavebních projektů v rámci Prahy 8. Toto usnesení začne platit od 1. dubna 2021.

Pojďme si to ukázat na příkladu. Developer Trigema má zájem realizovat stavební projekt Top Tower. Došlo k uzavření memoranda a Praha 13 dostane plnění v hodnotě 66,5 mil Kč - z toho stavební plnění ve výši 36,5 milionů na rekonstrukci okolí stavby (chodníky, parky, podchody) a finanční plnění ve výši 30 milionů do dvou let po získání stavebního povolení pro rozvoj školství a dopravy. Stejný developer Trigema na našem území v Karlíně realizuje projekt Fragment se 140 nájemními byty, ze kterého kromě zvýšení dopravy Praha 8 nebude mít nic.

Příprava zásad pro developery byla náročná a zabrala téměř celý minulý rok. Materiál připravoval odbor územního rozvoje MČ Praha 8 s právním oddělením. Je nezbytné, aby bylo vyloučeno riziko podjatosti při územním a stavebním řízení. Členové komise pro územní rozvoj jej následně připomínkovali. V prosinci minulého roku se také uskutečnil workshop pro všechny zastupitele. Na přípravě se podílel i náš zastupitel Karel Ptáček.

“Podobná spolupráce při plánování budoucích projektů a kontribuce investorů je běžná a funguje na jiných městských částech již delší dobu. Jsem rád, že něco podobného vzniklo i u nás na Praze 8. Celý proces tak bude transparentní a za jasných podmínek pro všechny”, říká zastupitel Karel Ptáček.

K určení výše příspěvku bude sloužit cenová mapa, která je rozdělena na sedm oblastí. Dále bude výše poplatku odrážet zda se bude měnit územní plán a navýšení hrubé podlažní plochy.

A co všechno se nově změní? Investoři a developeři budou přispívat ať už finančně nebo nefinančně na rozvoj občanské vybavenosti. Za jejich peníze se budou stavět třeba školy, školky, parky či zdravotnická zařízení. Nejblíže realizaci má třeba nová základní škola, která by měla v příštích letech vyrůst na Rohanském ostrově. Právě tady se totiž plánujete největší zástavba v rámci naší městské části. Příspěvky od investorů můžeme sledovat na transparentním účtu 8863142/0800 zřízeným městskou částí.

Máme radost, že se daří plnit náš pirátský program i z opozice a městská část se bude i díky těmto příspěvkům kvalitně rozvíjet.

Mapa oblastí doporučeného příspěvku za změnu územního plánu a za územní řízení

Mapa oblastí

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články