Praha 8 jmenovala nové zástupce ve školských radách, do jedné z nich míří i náš Pavel Franc

Praha 8 jmenovala nové zástupce ve školských radách, do jedné z nich míří i náš Pavel Franc

Školské rady jsou nejdůležitější komunikační platformou mezi žáky, rodiči, učiteli, ředitelem a zřizovatelem dané školy. Kvalitní škola se pozná i podle toho, že má aktivní školskou radu mezi jejíž činnosti (dané školským zákonem) např. patří:

  • Dohled nad vzděláváním: vyjadřuje se ke školnímu vzdělávacímu programu, schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • Dohled nad hospodařením: schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu a vyjadřuje se k hospodaření
  • Komunikace: projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, …

Pozice ve školských radách jsou neplacené a odměnou jejich členů (zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků školy a zřizovatele) je možnost podílet se na vzdělávací politice dané školy.

A jelikož skončilo funkční období zástupců zřizovatele, Rada městské části Praha 8 jmenovala na své 90. schůzi dne 26. 5. 2021 a návrh komise pro školství nové členy školských rad. Jsou jimi:

ZŠ Lyčkovo náměstí Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. (STAN)
ZŠ Petra Strozziho Mgr. Martin Roubíček (ODS)
ZŠ Palmovka MgA. Petr Vilgus, Ph.D. (Zelení)
ZŠ Bohumila Hrabala Bc. Michal Švarc (Patrioti pro Prahu 8)
ZŠ U Školské zahrady Mgr. Pavel Franc (Piráti)
ZŠ Na Slovance Jan Štorek (ANO)
ZŠ Burešova Adam Véle (TOP 09)
ZŠ Žernosecká Tomáš Slabihoudek (TOP 09)
ZŠ Hovorčovická Mgr. et Mgr. BcA Jana Solomonová (ANO)
ZŠ Na Šutce RNDr. Dana Blahunková (8žije)
ZŠ Ústavní Mgr. Michal Janovský (Patrioti pro Prahu 8)
ZŠ Dolákova Mgr. Dana Kvačková (TOP 09)
ZŠ Mazurská Mgr. Kateřina Halfarová, LL.M. (ANO)
ZŠ Glowackého Bc. Martin Jedlička (TOP 09)
ZŠ Libčická Mgr. Tomáš Tatranský (TOP 09)

Piráty bude na ZŠ U Školské Zahrady zastupovat zastupitel a člen komise pro školství Pavel Franc:

“Jsem rád, že se budu moci zapojit do činnosti ZŠ U Školské zahrady a poznat tak současnou školní realitu nejen ze strany rodiče, ale i jakožto zástupce zřizovatele. Na spolupráci s ostatními členy školské rady a paní ředitelkou Věrou Staňkovou se už těším,” říká Pavel Franc.

A teď ještě z jiného soudku. Je smutnou skutečností, že i tyto nepolitické “funkce” byly přidělovány podle stranického klíče. Nejdříve byli současným místostarostou pro školství Tomášem Tatranským (TOP 09) osloveni zástupci koalice včetně spolupracujícího ANO, poté 8 sobě (Zelených a KDU-ČSL). Až teprve v samém závěru byla nabídnuta možnost zastupovat MČ Praha 8 na jednotlivých školách i zástupcům Pirátů a hnutí 8 žije. Na druhou stranu je hezké, že se mezi našimi politickými oponenty tak rychle a snadno našlo spousty kolegyň a kolegů zastupitelů, kteří chtějí obětovat svůj volný čas pro zlepšení (a kontrolu) našeho osmičkového školství.

A stejně jako jsou potřeba zástupci zřizovatele na základních školách zřizovaných městskou částí, jsou potřeba i zástupci zřizovatele na středních (a uměleckých) školách zřizovaných Magistrátem hlavního města Prahy. A jelikož pražským radním pro školství je pirátský zástupce Vít Šimral, probíhá výběr zástupců za zřizovatele transparentně skrze webovou stránku skolskeradyvpraze.cz, možnost přihlásit se má každý a to bez ohledu na politickou příslušnost.

Nechcete se zapojit i Vy?

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články