13. komnata zastupitele Iva Slávky. Jak to bylo dopravdy?

07. 12. 2021
13. komnata zastupitele Iva Slávky. Jak to bylo dopravdy?

Na sociálních sítích se v posledních dnech šíří zpráva z profilu jistého Matěje Koutného a profilu 13. komnata Prahy 8. Toto je vyjádření zastupitele Iva Slávky.

13. komnata Prahy 8: Začneme pěkně z ostra. V prvním díle 13. komnaty si představíme pirátského zastupitele Iva Slávku. Původem Slovák žijící v Praze. Mimochodem, možným důvodem proč odešel ze Slovenska může být i to, že na Slovensku byl v minulosti pravomocně odsouzen. Aktuálně Ivo Slávka pracuje jako vedoucí investic a výběrových řízení odboru hospodářské správy pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. V roce 2018 v komunálních volbách se objevil na pirátské kandidátce pro Prahu 8 na čtvrtém místě. Stal se zastupitelem a zároveň místopředsedou pirátského zastupitelského klubu MČ Praha 8. Kromě toho působí v komisi pro obecní byty a je členem výboru pro projekt Nová Palmovka (oboje na Praze 8. Stíhá být i členem Výboru pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost Zastupitelstva Hlavního města Prahy. Následně poté co prasklo, že byl odsouzen se Ivo Slávka po tlaku okolí přiznává. Na Pirátském fóru v roce 2018, tedy po zvolení do funkce zastupitele uvedl, že byl na Slovensku veden jako tzv. bílý kůň a zapojen do řady společností.

Ivo Slávka: Důvodem stěhování do Prahy byla pracovní příležitost, neměl jsem důvod ze Slovenska utíkat a kdykoliv se na Slovensko rád vracím za svojí rodinou.

13. komnata Prahy 8: Aktuálně Ivo Slávka pracuje jako vedoucí oddělení ekonomického odboru hospodářské správy pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. V roce 2018 v komunálních volbách se objevil na pirátské kandidátce pro Prahu 8 na čtvrtém místě. Stal se zastupitelem a zároveň místopředsedou pirátského zastupitelského klubu MČ Praha 8. Kromě toho působí v komisi pro obecní byty a je členem výboru pro projekt Nová Palmovka (oboje na Praze . Stíhá být i členem Výboru pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost Zastupitelstva Hlavního města Prahy.

Ivo Slávka: Neshledávám žádný zásadní rozpor mezi mými pracovními aktivitami ani s pirátskou strategií o nekumulování funkcí. Vznik Výboru pro Novou Palmovku jsem inicioval na jednání zastupitelstva MČ Praha 8. I díky tomu a práci mých kolegů se povedlo s Magistrátem najít řešení a celou problematiku okolo Nové Palmovku ukončit. Škoda, že pisatel (mimo jiné anonym schován za fiktivní profil) neuvádí, že současná koalice v čele s ODS nebyla schopna podepsat dodatek ke smlouvě ohledně splátkové kalendáře, na základě kterého by Praha 8 měla uhradit sankce ve výši 130 milionů korun. Naštěstí bude tato částka odpuštěna.

Co dál se tam píše?

Kauza: Čtyři obecní byty pro Slávku

13. komnata Prahy 8: Zastupitel Slávka, jako člen komise rady pro obecní byty se příliš nepoučil. Pokusil se letos o další přešlap. V první polovině roku 2021 radnice vyhlásila soutěž o čtyři nájemní smlouvy k obecním bytům v ulici Vosmíkových 18. Se záměrem budoucího prodeje (privatizace bytového fondu). Zastupitel Slávka se domluvil se svým životním partnerem (J. Slávkou) a ten se do výběrového řízení přihlásil. Rovnou na všechny čtyři byty v domě. Možná měl za vzor exministra zdravotnictví Arenbergera. Ten se proslavil nevysvětlenou aférou kolem obecních bytů a dalších nemovitostí. Možná to mohlo být jen ego a využití moci něco ovlivnit a získat. Podařilo se to zarazit včas a nájemní smlouvy uchránit. Uzavřeny byly s oprávněnými zájemci, kteří skutečně řeší otázku vlastního bydlení a ne spekulaci na investici jako zastupitel Slávka. Zarážející je fakt, že zastupitel Slávka, který hlasuje o rozdělování obecních bytů v komisi se mohl dostat tímto jednáním do střetu zájmů. A teoreticky pokud by se dopustil skutkové podstaty trestného činu mohl by být i podruhé odsouzen. A to dvakrát odsouzeného zastupitele Praha 8 by ještě neměla.

Ivo Slávka: To že jsem členem Komise pro obecní byty nemá nic společné s prodejem bytů o kterých rozhodla Rada a schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 8. Byl jsem proti prodeji bytů, je to dohledatelné v zápisech. Společně s kolegyní Magdalenou Opletalovou a dalšími z řad opozičních členů komise od začátku volebního období poukazujeme na podivné praktiky při přidělování bytů a hlasování v komisi. Poukázal jsem v komisi i na to, že došlo k přidělení bytů pro asistentky pro jednoho z radních. Dlouhodobě také bojuji o opravy víc než dvou stovek volných městských bytů, které by mohly sloužit občanům v nouzi. Evidentně někomu šlapu do zelí.

Je pravda, že v té době jsme s partnerem řešili bytovou otázku, bydleli jsme s dětmi v nájmu, který byl vysoký a měli jsme zájem o jeden byt. Protože jsme nevěděli, jaký bude o byty zájem a mohl se účastnit kdokoliv, podali jsme nabídku na všechny čtyři byty s tím, že možná v jednom případě vyhrajeme. Kdybychom s partnerem vyhráli ve všech případech, vybrali bychom si pouze jeden byt. Byt jsme ale nevyhráli a nemuseli jsme to řešit. Je na tom něco špatného? Na základě našich příjmů bychom si totiž ani já ani můj partner nemohli dovolit koupit čtyři byty. Abychom se mohli účastnit výběrového řízení, museli jsme si vzít půjčku na kauci.

Nebyl jsem členem žádné výběrové komise, která rozhodovala o výběru uchazečů o byty a na Komisi pro obecní byty tato věc projednávaná nebyla a ani nemohla být projednávána, protože to nepatří do její působnosti. Rozhodování o nakládaní s majetkem městské části patří výhradně radě.

Co se týče samotné privatizace městských bytů - chtěl bych poukázat na nevýhodné podmínky privatizace šité pro někoho na míru. Dle zadávacích podmínek bylo nesmyslem soutěžit nejdřív 1. nájemné s následným nájemným 150,- Kč/m2/měsíc, dále povinností investovat do opravy předem stanovenou částku, následně založit bytové družstvo a pak odkoupit celý dům za zajímavou cenu dle znaleckého posudku. Bylo od počátku jasné, že pokud MČ prodá bytový dům bytovému družstvu, nebude mít dál kontrolu nad výši proinvestovaných prostředků a tato podmínka byla dle mého názoru poze fiktivní.

Je zajímavé, že vítězné nabídky na všechny čtyři byty podali čtyři různí lidé, ale dvě nabídky od dvou různých lidí na dva různé byty jsou na korunu stejné (nejedná se o okrouhlá čísla, obě nabídky končí číslem x xxx 730,- Kč). Je to náhoda nebo akce někoho v pozadí?

Ještě bude zajímavé sledovat Bytové družstvo Vosmíkových 18“ (IČ 13958291), které bylo založeno 4 výherci výběrového řízení - Zbyněk Černý, Roman Procházka, Olga Zdráhalová a Libuše Lungová (informace ze sbírky listin). V domě ale před privatizaci bydleli ještě další 2 nájemníci, kteří mají nájemní smlouvu s MČ. Původní nájemníci se ale nestali zakladajícími členy družstva a zdali se stali členy družstva je otázkou. Bude zajímavé skledovat co se kolem bytového domu Vosmíkových 18 bude dít dál.

Kauza: Protekční přijetí dětí do školky

13. komnata Prahy 8: Zastupitel Slávka se svým partnerem vychovává dvě děti a bydlí v Kobylisích. Ovšem oba chtěli, aby děti chodily do mezi rodiči vyhlášené MŠ a ZŠ Lyčkovo náměstí v Karlíně. Vyvstal zásadní problém. Školy přijímají spádové děti z okolí. Tak co s tím? Ze zdroje blízkého vedení školy unikla informace, že ze strany zastupitele byl vyvíjen silný nátlak pro přijetí obou dětí. Podle tabulky, kterou poskytl Odbor školství Prahy 8 muselo být odmítnuto celkem 39 dětí. Mezi nimi i ty co bydlí v okolí a jsou tzv. spádové. Přednost dostaly tedy protekční děti zastupitele Slávky. Ptáme se, kde je ta spravedlnost a transparentnost, kterou se Piráti ohánějí? Budou snad v budoucnu běžné slovenské mafiánské praktiky i na Praze 8?

Ivo Slávka: Při výběru školy pro děti jsme s partnerem zvažovali několik faktorů, a to vzdálenost ze zaměstnání a na kroužky a multikulturní společnost. Jsme dva gayové a vychováváme dva romské kluky v dlouhodobé pěstounské péči.

Přihlášku jsme podali jednak do spádové školy, do školy řečeno po cestě domů a do školy na Lyčkově náměstí. Osobně jsme se oba s partnerem potkali s panem ředitelem a slušně mu vysvětlili naši situaci ohledně naší minority (gayové, romové a s tím spojené vysoké riziko možné šikany), že se nám líbí zaměření školy/školky, dostupná vzdálenost pro vyzvedávání dětí a v neposlední řadě možné obavy ze šikany na jiných školách, třeba o které mluvili naši mladší sousedé, kteří do spádové školy chodili před časem, a kde se z času na čas šikana odehrávala. Nebyl nám dán žádný příslib o přijetí, jenom nám sdělil že je našim právem si přihlášku podat, a pak se uvidí. Do poslední chvíle jsme neměli jistotu, že děti budou do této školy přijaté, a proto jsme nerušili žádosti o přijetí na jiných školách.

Odmítám tvrzení, že byl z naší, resp. z mojí strany vyvíjen jakýkoliv nátlak na vedení školy. Tvrzení o tom, že přednost dostaly tedy protekční děti zastupitele Slávky považuji za vykonstruované. Netuším z jakých důvodů bylo odmítnuto 39 dětí, předpokládám že to bylo z jiných důvodů, třeba dítě ještě nebylo doporučeno k nástupu do školy, dostalo odklad, nebo jiné důvody. Tvrzení pisatele považuji za záměrnou manipulaci, protože pisatel psal o školce a přiložil tabulku odmítnutých dětí do školky, kde to funguje tak že se děti přihlásí a pak se udělá čára podle věku. Do základní školy musí se zákona škola přijmout všechny spádové děti.

Jan Korda, ředitel školy Jsem rád, že si také nèkdo ověřuje informace, které tečou stokou zvanou Facebook. Nic takového pravda není, nikdo na mě netlačí, při přijímání do ZŠ a MŠ postupuji dle správního řádu a přijímacích kritérií.

Závěrem

13. komnata Prahy 8: Položme si závěrem otázku, je tento člověk na správném místě? Dokáže čistě a transparentně řídit výběrová řízení na Ministerstvo průmyslu a obchodu?

Ivo Slávka: Práci vykonávám již více než deset let. Ministerstvem jsem byl navíc pověřen k jednáním v komisích Centrálního nákupu státu a se zadáváním veřejných zakázek mám letité zkušenosti.

13. komnata Prahy 8: Dokáže v budoucnu transparentně hlasovat při přidělování bytů v komisi rady Prahy 8?

Ivo Slávka: Odpověď najdete v zápisech z komise pro obecní byty, které jsou volně dostupné na webu MČ. Moje hlasování, jako jednoho z mála, je vždy jmenovitě uvedeno.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti v Praze 8 si zvolili nové předsednictvo
20.01.2023

Piráti v Praze 8 si zvolili nové předsednictvo

Piráti v Praze 8 mají obměněné předsednictvo. Předsedou místního sdružení zůstává Martin Štěrba a prvním místopředsedou bude i nadále Jan Kolátor. Dalšími místopředsedy pak jsou Veronika Šiftová, Michal Novák a