Prohlášení zástupců opozice v redakční radě časopisu Osmička

02. 09. 2020
Prohlášení zástupců opozice v redakční radě časopisu Osmička

Vzhledem k tomu, že od nástupu zastupitele Tomáše Mrázka (ODS) do čela redakční rady se výrazně zhoršila komunikace v rámci redakční rady a opakovaně dochází k porušování redakčního kodexu i jednacího řádu komisí, nezbývá nám, než na to upozornit veřejně a požádat opětovně starostu Ondřeje Grose (ODS) i ostatní členy rady městské části Prahy 8, aby se pokusili zjednat nápravu.

Již v době před vypuknutím pandemie koronaviru bylo patrné, že pan Mrázek není příliš nakloněn věcné diskuzi při jednáních redakční rady, které schvalují vydání měsíčníku Osmička. Redakční rada má totiž dbát hlavně na vyváženost zpravodaje vydávaného z peněz daňových poplatníků. Po vypuknutí pandemie, kdy byla činnost redakční rady z pochopitelných důvodů omezena a přesunuta do on-line prostoru, bylo zapracování připomínek složitější – vše záleželo na libovůli šéfredaktora a předsedy redakční rady. O připomínkách nebylo možné detailněji diskutovat.

K našemu nepříjemnému překvapení se však redakční rada od ukončení preventivních opatření fyzicky sešla pouze jednou a nestandardní způsob její práce pokračuje. Jediné setkání bylo navíc svoláno na 18. 5. 2020 nikoliv týden, ale pouze čtyři dny předem, a na jiný čas než ten obvyklý. Když jsme se dotazovali, zda je možné čas jednání kvůli pracovním povinnostem zachovat, nepřišla nám od předsedy Mrázka žádná odpověď. Jednání nakonec proběhlo bez nás, v zápise pak dokonce stojí nepravdivá informace, že byla redakční rada svolána řádně a že jsme se neomluvili.

Přes naší formální žádost o opravu a svolání mimořádného jednání předseda Tomáš Mrázek i další člen, místostarosta Tomáš Tatranský (TOP 09), avizovali, že vše bude projednáno na příští řádné redakční radě v červnu. Ani tato redakční rada se však nesešla, kvůli pozdnímu dodání časopisu k připomínkám se ze dne na den odmítl předseda Mrázek sejít a vyhlásil opět hlasování per-rollam. Situace se opakovala i teď při schvalování zářijového čísla. Tentokrát si vzal předseda Mrázek dovolenou, přestože byl termín jednání formálně oznámen téměř měsíc předem od tajemníka komise (v zápise jsou rovněž zmíněny opakované žádosti opozice o nápravu). Neformálně jsou termíny jednání známé od ledna.

Je s podivem, že profesionální tiskový mluvčí Tomáš Mrázek, pracující pro společnost s podílem hlavního města, nemá slušnost odpovědět zástupcům občanů a opozice na Praze 8 na jednoduché otázky, například zda je možné svolat redakční radu v obvyklý čas. Starosta Gros opakovaně v úvodním slově časopisu píše o naslouchání jiným názorům – zřejmě má ale pan Mrázek, který je ze stejné strany jako pan starosta, o naslouchání a diskuzi zcela jinou představu. I díky tomu nyní v časopise vychází mimo jiné účelově psané PR články o diskutabilních aktivitách starosty a jeho kolegů z ODS.

Věříme, že teď dojde k nápravě a bude možné věcně a rozumně diskutovat o časopisu Osmička tak, jak tomu bylo v minulosti.

Michal Kalina (nominován za 8žije), Tomáš Pavlů (zastupitel Osmička sobě – Zelení a KDU-ČSL), Martin Štěrba (nominován za Piráty)

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články