Odpad - kam s ním?

12. 08. 2018
Odpad - kam s ním?

Od dob Nerudových jsme se v nakládání s odpady výrazně posunuli. Začalo se skládkovat, Praha v roce 1923 zavedla nádobový systém, vybudovaly se spalovny a vznikly podniky na čištění města. S příchodem nového tisíciletí se zavedlo třídění a pomalu se objevuje i domácí kompostování. Dnes už neřešíme, zda vyhodit starý slamník na ulici, ale zda je ještě dost místa v kontejneru na tříděný a smíšený odpad a kde je nejbližší sběrný dvůr.

Odpad je znehodnocený materiál, který dosloužil svému účelu a v daném místě již k ničemu nehodí. V domácnostech jsou to převážně plastové obaly, které po jednom použití vyhazujeme do koše. Ten po naplnění vynášíme do nejbližšího žlutého kontejneru. Umístění kontejnerů na vyprodukovaný odpad se dá - mimochodem - snadno zjistit z Mapy sběrných nádob na webu Prahy.

Následně očekáváme, že se o odpad ekologicky postará městem pověřená společnost. Na Praze 8 zajišťuje pravidelné vyvážení odpadů firma IPODEC, kterou ze 43% vlastní naše městská část.

Za rok 2016 Praha vyprodukovala odpad o celkové hmotnosti 4 602 000 tun, z toho 3/4 tvořil stavební a demoliční odpad. Z celkové váhy komunálního odpadu 423 500 tun bylo vytříděno 113 000 tun, tedy 13%. Co se stalo se zbylým komunálním odpadem? Téměř 246 000 tun bylo spáleno (převážně ve spalovně v Malešicích) pro výrobu energie a zbylých 50 800 tun bylo uloženo na skládkách.

Praha je velká a každý den produkuje tisíce tun odpadů. Proto musí mít odpadové hospodářství své místo na radnici i na magistrátu. Nesmíme ho opomíjet, ale naopak dle nejlepších možných dostupných technologií vylepšovat.

Nebo jste si snad za poslední rok otázku z nadpisu ani jednou nepoložili?

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články