Krok k energetické soběstačnosti. Městské domy v Libni mají na střechách solární elekrárny

Krok k energetické soběstačnosti. Městské domy v Libni mají na střechách solární elekrárny

Na osmičkových střechách se objevují sluneční elektrárny. Jedná se o pilotní projekty na třech městských bytových domech v ulici Karla Hlaváčka v Libni.

“Sluneční záření totiž nabízí obrovský zdroj energie – na jeden metr čtvereční je to v našich podmínkách 800–1250 kWh ročně). Proto když se nám podaří tuto energii vhodně zachytit a využít, je to další ze správných kroků k energetické soběstačnosti v Praze. A to zvlášť v dnešní nejisté době, kdy nevíme, jak to bude s plynovodem Nord Stream, a kdy ceny elektřiny neustále rostou,” říká náš kandidát na starostu Martin Štěrba.

Samotná instalace solárních panelů je nenáročná a lidé z městské firmy Technologie hlavního města Prahy to stihnout během pěti dnů. Stojany se solárními panely se totiž do střechy nevrtají, jsou pouze zatížené. Důležité je, aby měly střechy požadovanou nosnost, byly chráněny hromosvody a byly v pořádku po bezpečnostní stránce.

Aby podobně osázených střech mohlo být nejen na osmičce ještě víc, ale brání legislativa. Je potřeba dotáhnout zákonnou úpravu pro fungování energetických společenství, aby mohli z přínosu solárních panelů těžit všichni obyvatelé domů. To by se mělo stát ještě letos. Díky tomu pak bude možné šetřit peněženky i životní prostředí.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články