Jak to je s kácením stromů na Palmovce? Zjišťovali jsme to!

Jak to je s kácením stromů na Palmovce? Zjišťovali jsme to!

Jestli jste šli v poslední době okolo Libeňského mostu na Palmovce, tak jste si jistě všiml, že tady probíhá masivnější kácení. Nejspíš vás to překvapilo stejně jako nás.

MČ Praha 8 o kácení nemluví, proto náš člen komise pro životní prostředí Tomáš Mařík zjišťoval, jak to je.

“Kácení dřevin na Palmovce probíhá na základě vydaného povolení v souvislosti s přípravou území na rekonstrukci Líbeňského mostu. Rozsah kácení je ze strany odboru životního prostředí průběžně kontrolován. V případě zjištění nedostatků, bude zajištěn postup podle zákona. Realizace kácení dřevin v období vegetačního klidu tj. do 31. 3., je žádoucí, neboť tímto obdobím se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin a dále pak s ohledem na další zájmy chráněné zákonem v souladu s obecnou ochranou druhů (zejména ochrana ptactva),” napsal Václav Knajfl, pověřený vedoucí odboru životního prostředí MČ Praha 8.

Otázkou zůstává, jestli je opravdu nutné, aby bylo kácení takto masivní. Co na to říkáte?

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články