Mgr. Martin Staněk, Ph.D.

Martin Staněk (* 1983) je předsedou místního sdružení Praha 8 - v této městské části je také zastupitelem a členem Komise pro kulturu a volný čas.

V rámci pirátských aktivit je jeho hlavním cílem otevřená a důvěryhodná veřejná správa. Má za to, že jedině zapojením větší části společnosti do rozhodování o věcech veřejných lze zlepšit její životní úroveň. Proto s Piráty aktivně zveřejňuje a šíří informace z veřejné správy a snaží se jí změnit tak, aby se zájemci mohli bez zbytečných překážek zapojit do rozhodování o věcech veřejných, nebo o nich alespoň byli dobře informováni.

Ve veřejné funkci přiměl radnici ke zveřejnění plánu kulturních akcí vč. nákladů nebo výsledků grantového řízení v kultuře. Jindy, když to neudělá Rada nebo Starosta MČ, šíří mezi občany informace o programu chystaného zasedání Zastupitelstva. V případech, kdy Rada neopodstatněně nezveřejňuje důležité části svých rozhodnutí, je Martin dohledává a zveřejňuje: např. ve věci výše koeficientu daně z nemovitosti. Pomocí interpelace při zasedání zastupitelstva MČ přiměl Radu MČ (k závazku) ke zveřejňování důvodových zpráv usnesení Rady v případě, že neobsahují osobní údaje (viz audiozáznam od času 17:14:41). Jako předseda místního sdružení Piráti Praha 8 dbá na zveřejňování zápisů ze schůzek místního sdružení, zápisů Pirátů vč. jmenného hlasování z jednání Komisí Rady a Výborů Zastupitelstva MČP8 a veřejných událostí (vč. kontaktních osob a odkazů na příslušné weby) místního sdružení ve veřejném kalendáři. Pod pirátskou vlajkou také působil v roce 2018 jako lektor na kurzech práce s počítačem a internetem pro seniory.

V profesionálním životě se na Geofyzikálním ústavu AV ČR věnuje výzkumu a popularizaci věd o Zemi a zajišťuje chod laboratoří. Zabývá se především stavbou hornin a experimentálním měřením jejich fyzikálních vlastností. Například sleduje, jaký vliv mají trhliny v hornině na její propustnost a jaký to má význam pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu nebo pro čerpání tepelné energie ze Země. Volný čas rád tráví volejbalem, florbalem, hrou na piano a filozofováním s kamarády :-)

Navrhni úpravu