Jan Horn

Narodil se 24. dubna 1979 v Prahze, kde žije a pracuje. Má ženu, čtyřletého syna a víru v potenciál lidí. Je věřící. Od konce roku 2018 je také členem Pirátské strany a to v rámci MS Praha 8, od února 2018 byl pirátským příznivcem.

Vystudoval střední odbornou školu se zaměřením na administrativu a výpočetní techniku (ukončeno maturitou) a střední uměleckořemeslnou školu, obor Umělecký kovář a zámečník (ukončeno výučním listem).

Pracoval jako správce sítě, projektový manažer pro výstavbu telekomunikačních okruhů, marketingový ředitel zábavního centra a majitel produkční a eventové agentury. V současnosti pracuje jako majitel firmy na zakázkovou kovovýrobu a je učitelem na střední uměleckořemeslné škole.

Má zájem zejména o komunální politiku a problémy běžného občana. Věří, že politik by měl být nástrojem občanů, nikoli naopak.

Dosavadní činnost pro Pirátskou stranu, např.:

  • příprava, organizace a medializace „Akce H“ na P8,
  • příprava, organizace a medializace „Akce Vrak“ na P8,
  • vypracování (nakonec nevyužitého) projektu „Pipoušek“,
  • aktivní pomoc při tvorbě článků a sazby Pirátských listů,
  • aktivní materiální a technologická pomoc při výstavbě nového Pirástského centra
Navrhni úpravu